คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน - เรื่อง เซต (เรียนเดี่ยว)

Course Details

คณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเซต สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Content

เนื้อหาประกอบด้วย

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซต
  • สับเซตและพาวเวอร์เซต
  • การดำเนินการของเซต
  • การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

ข้อมูลคอร์ส

  • คอร์สเริ่มวันที่: 00-00-0000
  • ราคาคอร์ส: 3500.00 บาท
  • ระยะเวลาคอร์ส: 30 Day
  • วันที่เรียน: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  • ช่วงเวลาเรียน: 09:00:00 - 22:30:00
  • จำนวนชั่วโมงเรียน: 7 ชั่วโมง

รีวิว

Average Rating:4.6

5 Stars24
4 Stars5
3 Stars2
2 Stars0
1 Star0